พระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้ำท่วมเมื่อปี 2538

 In Amda Info

ขณะนี้เราต้องยอมรับว่าปัญหาน้ำท่วมที่เราชาวไทยกำลังเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่เพียงเป็นปัญหาที่มาจากกระแสน้ำเพียงอย่างเดียว…กระแสน้ำที่ไหลยังยังพาปัญหาทางด้านสังคม และเศรษฐกิจมาด้วย สิ่งที่เรา “คนไทย” ทุกคนพึงกระทำตอนนี้คือการร่วมมือกัน ให้กำลังใจกัน และร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน…สิ่งหนึ่งที่เรา “คนไทย” ทุกคนควรตระหนักในขณะนี้คือการร่วมกันมองไปข้างหน้า ร่วมมือ ร่วมแรงกันเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยนี้ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

สิ่งหนึ่งที่ช่วยชลอกระแสน้ำไว้ไม่ให้ไหลท่วมบ่ามาอย่างรวดเร็วเกินไปนั้น คือ พื้นที่โครงการรแก้มลิง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงรักและเป็นห่วงพสกนิกรของพระองค์ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ำในประเทศ เพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่กระเกษตรกรรม และแม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะทำให้เกิดการขยายตัวทางอุตสาหกรรม ก็ยังทรงเป็นห่วงการบริหารจัดการน้ำทั้งสองด้าน

ดังนั้นเราขออัญเชิญวีดิโอบันทึกพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมือครั้งน้ำท่วมใหญ่ปี 2538 ซึ่งแม้เวลาผ่านมานานแล้ว แต่ต้องยอมรับว่าพระราชกระแสครั้งนั้น เป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน และหากเราไม่ไม่ปฏิบัติตาม หรือไม่นำพระราชกระแสมาเป็นแนวทาง ประเทศของเราอาจจะต้องผจญกับวิกฤตซ้ำซาก อย่าง “มหาอุทกภัย” ครั้งนี้อีก…

VDO-Clickพระราชกระแสเรื่องการป้องกันน้ำท่วม เมื่อปี2538

 

Creditภาพจาก http://www.clipmass.com

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Lovato Motor Control - Small