แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย Lovato Electric

 In Amda Info

Lovato Motor Control - Small

บริษัท แอมด้า จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Lovato Electric จากบริษัท คอมโพแม็ก จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนนำเขาผลิตภัณฑ์ Brand นี้ สินค้า Lovato เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เนื่องจากออกแบบและผลิตที่ประเทศอิตาลี่ ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักที่เราเป็นตัวแทนมีดังนี้

1. Motor protection circuit breakes

2. Switch disconnectors

3. Magnetic contactors

4. Protection relays

5. Control and signelling units

6. Programmable Logic Relay

จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ของเรานั้นได้สรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อคอยให้บริการลูกค้าของเรา และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าของเราได้มากขึ้น ตามความมุ่งมั่นของเราที่ว่า “คิดถึงสินค้า คิดถึงบริการ คิดถึงแอมด้า” สุดท้ายนี้ ทางบริษัทฯ ของฝากผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้ไว้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อทางทีมวิศวกร ของเราได้ตลอดเวลาครับ

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

loy1