0

ประเภทของ Industrial Ethernet Switch ในเครือข่าย

หลายท่านคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทและการใช้งานของตัว Industrial Ethernet Switch ที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน ว่ามีแบบไหนบ้าง แล้วแบ่งกันอย่างไร และยี่ห้อ Antaira, N-Tron ที่เป็น Ethernet Switch [...]

0

การคำนวณหาค่าระยะทางในการส่งสัญญาณ WiFi ของ “Antaira”

ปัจจุบันการสื่อสารไร้สายมีบทบาทมาในชีวิติประจำวัน เครือข่ายไร้สาย Wireless LAN หรือ WiFi ที่มีใช้กันในท้องตลาดมีด้วยกันหลากหลายยี่ห้อ แต่ในวงการอุตสาหกรรมนั้น จะเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายใดๆ [...]