การคำนวณหาค่าระยะทางในการส่งสัญญาณ WiFi ของ “Antaira”

 In Technical Skill

ปัจจุบันการสื่อสารไร้สายมีบทบาทมาในชีวิติประจำวัน เครือข่ายไร้สาย Wireless LAN หรือ WiFi ที่มีใช้กันในท้องตลาดมีด้วยกันหลากหลายยี่ห้อ แต่ในวงการอุตสาหกรรมนั้น จะเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายใดๆ ในระบบนั้นจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติที่มากกว่าสินค้าที่ใช้ตามบ้านเรือน ทั่วๆ ไปเช่น การทนต่อสภาวะแวดล้อม ความสามารถในการให้บริการ (HA) วันนี้ บริษัท แอมด้า จำกัด ขอแนะนำวิธีการคำนวณหาค่าระยะทางในการส่งสัญญาณ WiFi ของ “Antaira” ซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกค้าแบบมาเพื่องานอุตสาหกรรม Industrial Network โดยเฉพาะ หลายๆ ท่านอาจจะสงสัย หรือมีคำถามว่า “ตัว Access Point ส่่งได้ไกลไหม?” บทความนี้อาจจะช่วยท่านได้โดยไม่น้อย

Download คำนวนหาระยะทางสูงสุดที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ของ Wireless LAN

APN-210N : Industrial 802.11b/g/n Wireless (Wi-Fi) LAN Access Point/Bridge/Repeater

 • Supports IEEE 802.11b/g/n with Link Speed up to 150Mbps
 • WEP / WPA / WPA-PSK (TKIP, AES) / WPA2 / WPA2-PSK (TKIP, AES) / IEEE 802.1x / RADIUS Support
 • Supports AP, Client, Bridge, and Repeater Mode
 • Daisy Chain Support to Reduce Usage of Switch Ports
 • Redundant Power Inputs: 12 ~ 24VDC on Terminal Block
 • Management via Web Interface and Telnet
 • Secured Management by HTTPS and SSH
 • Event Warnings by Syslog and SNMP Trap
 • Supports Spanning Tree Protocol (STP)
 • Supports IEEE 802.1q VLAN Tagging
 • Supports Watchdog and Auto Reboot

 

 

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search