เซ็นเซอร์วัดความเข็มแสงและการตรวจจับสี

 In Products Showcase, Technical Skill

ถ้าคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการตรวจจับวัตถุที่อาศัยกรแบ่งแยกวัตถุเหล่านั้น โดยใช้สีแล้ว การใช้เซ็นเซอร์เช่น Proximity Sensor, Photoelectric Sensor แบบธรรมดานั้น คงไมาสามารถตอบโจทย์การทำงานของคุณได้ หรือถ้าจะต้องขยับไปถึงการได้ Vision Sensor ก็ดูจะเป็นการขี่ช้างจับตั๊กแตนจนเกินไป

วันนี้ทางเราจึงอยากแนะนำตัว Color Mark Sensor ของ Autonics ซึ่งสามารถตรวจจับความแตกต่างของสี แสละส่งสัญญาณ output ออกมาเพื่อไปควบคุมได้อย่างง่ายดาย

1308fee994b089169941d0ff75fdecb8

d06bc023941360ffd5b716d342df650d

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search