วิสัยทัศน์ (Vision)

” เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่าย และบริการให้คำปรึกษาทางด้านอุตสาหกรรม การวัดและควบคุมอัตโนมัติ “

เกี่ยวกับเรา (About us)

บริษัท แอมด้า จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 โดยทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดคุมในงานอุตสาหกรรมไฟฟ้า และมีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้การให้บริการเชิงพาณิชย์และงานด้านวิศวกรรมที่รวดเร็วและมีความถูกต้องกับลูกค้าซึ่งเราถือว่าเป็นบุคคลสำคัญ โดยมีการบริหารองค์กรที่มีความเหมาะสม และมีความคล่องตัวสูงมีสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมไว้คอยให้บริการ

สินค้าอุตสาหกรรมที่ บริษัท แอมด้า จำกัด เป็นตัวแทน เช่น เครื่องมือวัด และควบคุม ทั้งแบบอนาล็อคและดิจิตอล เช่น เซนเซอร์วัดน้ำหนัก อุปกรณ์ตรววจจับตำแหน่งต่างๆ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ตัวคอนโทรลเลอร์ชนิดต่างๆ พีแอลซี อุปกรณ์ควบคุมกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์วัดกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ เครื่องนับจำนวน อุปกรณ์วัดความดัน วัดอุณหภูมิ วัดความยาว วัดแรงบิด และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมายๆ โดยหวังที่จะกระจายสินค้าผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายออนไลน์ ระบบตัวแทนจำหน่าย เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเรา อีกทั้งสินค้าทั้งหมดที่เราจำหน่ายจะถูกนำเสนอและแนะนำโดยวิศวกรของบริษัทฯ ที่มีขีดความสามารถสูงในแต่ละสาขา เช่น วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมวัดคุม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมอาหาร และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและดีที่สุดจากเรา ทั้งก่อนและหลังการขาย

การรับประกันสินค้าหลังการขาย เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยมองข้าม เพราะเราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจและไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรา โดย บริษัท แอมด้า จำกัด ได้จัดทีมวิศวกรเพื่อให้บริการตอบคำถามทางด้านเทคนิค งานซ่อม งานสร้างและพัฒนา อีกทั้งเรายังรับประกันตัวสินค้าของเราหลังการขาย เมื่อลูกค้านำไปใช้งานแล้วตามคำแนะนำของเรา แล้วเกิดปัญหาขึ้น

สุดท้ายเราหวังว่า บริษัท แอมด้า จำกัด จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในธุรกิจของท่าน ภายใต้ปณิธาน

” คิดถึงสินค้า คิดถึงบริการ คิดถึงแอมด้า “

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search