0

เซ็นเซอร์วัดความเข็มแสงและการตรวจจับสี

ถ้าคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการตรวจจับวัตถุที่อาศัยกรแบ่งแยกวัตถุเหล่านั้น โดยใช้สีแล้ว การใช้เซ็นเซอร์เช่น Proximity Sensor, Photoelectric Sensor แบบธรรมดานั้น [...]

0

การออกแบบระบบตรวจวัดค่าความเข้มสัญญาณวิทยุ DAB+

การออกแบบระบบตรวจวัดค่าความเข้มสัญญาณวิทยุ DAB+ การตรวจวัดค่าความเข้มสัญญาณของเขตพื้นที่ให้บริการสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเป็นสิ่งจำเป็น        [...]