รายละเอียดสินคัา  สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center: 02 105 0560

Autonics

Caho

QLight

Enda

Schneider Electric

 • Control and Signalling
  • รีเลย์ (Relay RXM2LB, RXM4LB)
  • Harmony XVG Tower Light LED 80mm.
  • อุปกรณ์ควบคุมขนาด 22มม. Harmony XB4 Metal
  • อุปกรณ์ควบคุมขนาด 22มม. Harmony XB5 Plastics
  • อุปกรณ์ควบคุมขนาด 22/25มม. Harmony XB7 Plastics
 • Modicon PLC & HMI
  • Modicon PLC
   • Modicon PLC M221
   • Modicon PLC M241
   • Mdicon PLC M251
   • Products Guide สำหรับ Modicon PLC M221
  • Expansion Module for Modicon PLC M221
   • TM2 Expansion Module for Modicon PLC M221
   • TM3 Expansion Module for Modicon PLC M221
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search