Sales Engineer วิศวกรขาย (จำนวน 10 ตำแหน่ง) ด่วน!!!

วิศวกรฝ่ายขายเปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัทที่ให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานต่างๆ ของโรงงานหรือบริษัทลูกค้า วิศวกรฝ่ายขายมีหน้าที่ในการรวบรวมและสรุปข้อมูลลูกค้าและสินค้าแบรนด์อื่นๆ จัดทำรายงานการขายต่างๆ เป็นต้น ตั้งแต่เริ่มทำงานที่แอมด้า วิศวกรฝ่ายขายจะได้รับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือนกับผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเรื่องงานขายและความรู้ทางเทคนิคของสินค้าต่างๆ และยังได้ออกไปสัมผัส เรียนรู้ประสบการณ์งานขายจริงกับพวกพี่ๆ ที่เป็นวิศวกรฝ่ายขายอีกด้วย

Qualification คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ชายหรือหญิงไม่จำกัดอายุ
 • ขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี
 • สาขาตรงกับงาน (คณะวิศวกรรม คณะอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
   • หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม
   • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องมือวัด และระบบควบคุม
   • หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม
   • หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • สาขาอื่นๆ
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิศวกรรมเคมี
  • สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาติขับขี่
 • มีรถยนต์และ สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้

คุณสมบัติอี่นที่ทาง แอมด้า มองหาแต่ไม่จำเป็น

 • เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
 • มีความกระตือรือร้นสูง
 • ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ชอบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการติดต่อสื่อสาร

ขั้นตอนการสัมภาษณ์

 1. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครงาน (ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคคลโทร 0-2105-0560)
 2. ถ้าคุณสมบัติของคุณผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ทางบริษัทจะมี E-mail แจ้งให้คุณเข้ามาทำแบบทดสอบ
 3. ทำการทดสอบเบื้องต้นที่สำนักงานใหญ่ (สัมภาษณ์ทั่วไปและการทดสอบทางเทคนิคแบบเปิดตำราได้)
 4. สัมภาษณ์กับหัวหน้าสายงาน
 5. รับเข้าทำงาน

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ *UPDATE FOR 2012/2555*

 • เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 – 17,000 บาท (สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านงานขาย สามารถเรียกได้มากกว่านี้)
 • ค่าน้ำมันรถ (ขึ้นอยู่กับยอดขาย) 5,000 8,000 12,500 และเพิ่มขึ้นตามรายได้การขายจนถึง 25,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับยอดขาย จากการบันทึกของแอมด้า
 • อื่น ๆ : ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search