เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการควบคุณอุณหภูมิ เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ เทอร์โมคับเปิ้ล อาร์ทีดี ตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า เอสซีอาร์ โซลิตสเตทรีเลย์ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเราเหมาะสำหรับเครื่องจักรต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความร้อน เช่น อาหาร พลาสติก เหล็ก บรรจภัณฑ์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ และอื่นๆ

เราการบริการหลังการขาย และแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ และมีการทดสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด เรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง การทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกปีผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราได้ผ่านการออกแบบ การผลิต และการทดสอบเพื่อให้สอดคล้องกับ CE ซึ่งเป็นเครื่องหมายมาตรฐานยุโรป ภายใต้การควบคุมที่มีคุณภาพ พิถีพิถัน มากขั้นตอนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เรายังคงปฏิบัติตามหลักการเดิมของเรา เพื่อดำเนินการต่อในเรื่องของการคิดค้นและพัฒนา รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้มีการควบคุมที่แม่นยำยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชั่นที่แข็งแกร่งและการปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์ให้สมบูรณ์แบบเหมาะสำหรับงานของลูกค้า ดังนั้นเราจึงได้ก่อตั้งฝ่ายบริการลูกค้า และส่วนต่างๆ ขึ้น ในปี 1995

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CAHO

1. SCR Power Regulators

2. Solid State Relays

3. Temperature Controller

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search