เราเป็นผู้ผลิตเพื่อการจัดจำหน่ายรายใหญ่ของ ตัวควบคุมอุณหภูมิ และสายเทอร์โมคับเปิ้ล ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 12 ปี ผลิตภัณฑ์ของเรา ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC61000 – 4 – 4, ใบรับรองคุณภาพ ISO9001 และใบรับรองคุณภาพ CE

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 1996 เรามีความภูมิใจในชื่อเสียงที่ดี ที่เราได้สร้างขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ เราจึงหวังว่าจะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และพัฒนาสินค้า

ผลิตภัณฑ์ของ ELCO

1. Digital Temperature Cotroller – ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล

2. Analog Temperature Cotroller – ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อก

3. Universal Temperature Transmitters – ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณ 4..20 mA.

4. Thermocouple Wires – สายเทอร์โมคัปเปิ้ล

5. RTD, PT100 Wire – สายอาร์ทีดี PT100

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search