บริษัท คอนโทรล แอพลิเคชั่น จำกัด เป็น บริษัท ชั้นนำในอิสราเอล และมีสาขาอยู่ทั่วโลก ซึ่งทำงานในด้าน Building Management System (BMS), บริษัทเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการผลิต การตลาด และการส่งออก รวมถึงการติดตั้งระบบการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ซึ่งระบบการควบคุมของเราประกอบด้วยทั้งฮาร์ดแวร์และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานง่าย และที่เหนือกว่าคู่แข่งก็คือในด้านทางเทคนิค ที่มีคุณภาพสูงและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามาอย่างยาวนาน และมีความพึงพอใจทั่วทุกมุมโลก ซึ่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์ อุตสาหกรรมไฮเทค มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล ฯลฯ

การประกันคุณภาพ เรามุ่งมั่นในเป้าหมายของเราที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีร่วมถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 ISO 9000.3 และ CE เราตระหนักดีว่าการควบคุมและการรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูง ในทุกด้านของกิจกรรม เช่น การพัฒนา การผลิต เราจึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากเรา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Control Applications

1. Electrical measurements & control

2. Building automation systems

3. CO detecting and control systems

4. Flood detecting and control systems

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search