เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1980 นับเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว ที่เราเป็นผู้นำในการผลิตอุปกรณ์ทางด้านการวัดและการควบคุมอันดับต้นในประเทศเกาหลี เช่น เกจวัดความดัน ตัววัดอุณหภูมิ ตัวควบคุมพลังงานไฟฟ้า หน้าจอแสดงผลต่างๆ ตัวบันทึกข้อมูลทั้งแบบกระดาษและไม่ใช้กระดาษ และอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมอื่นๆ อีกหลายประเภท เรามีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราที่ส่งถึงมือลูกค้า ต้องเป็นสินค้าที่ดี และมีคุณภาพสูงสุด

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search