วันนี้เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ V&A ซึ่งเป็นที่รู้จัก อีกทั้งเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์ทดสอบที่สำคัญในประเทศ โดยเฉพาะเครื่องมือวัดและทดสอบระดับมืออาชีพ ในฐานะที่เราเป็นโรงงานที่ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ทันสมัย​​ในการผลิตและการสอบเทียบ รวมถึงระบบการประกันคุณภาพและทีมงานวิจัยและพัฒนาของเราที่มีประสบการณ์สูง ทำให้เราเป็นหนึ่งในโรงงานที่มีคุณภาพดีที่สุดในเอเชีย V&A แบรนด์ของเรา ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆ ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบที่มีคุณภาพ และความเที่ยงตรงสูง สายผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า, อาหาร, สิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา, ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Building ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยีของเราอย่างแข็งแรงและการบริการที่เป็นเลิศ แบรนด์ของเรามีผู้ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักที่สำคัญใน กว่า 100 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งได้มีตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการคือ บริษัท แอมด้า จำกัด ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า บริษัท แอมด้า จำกัด จะสามารถให้บริการลูกค้าของเราในประเทศไทย ได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์หลักของเรา

 • DATA LOGGER
 • CALIBRATOR AND INSULATION MULTIMETER
 • EXTRA-SAFETY MULTIMETER
 • BENCH MULTIMETER
 • DIGITAL MULTIMETER
 • DIGITAL CLAMPMETER
 • ENVIRONMENTAL INSTRUMENT
 • INFRARED THERMOMETER
 • LCR METER
 • OTHER TEST INSTRUMENT
 • POWER SUPPLY
 • ACCESSORY

Handheld Measurements Catalog (New…)

 

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search