0

Encoder เซนเซอร์วัดระยะ ตำแหน่ง และวัดรอบการหมุน

Encoder เป็นเซนเซอร์ที่ใช้วัดระยะทาง (Distance Sensor) วัดตำแหน่ง (Position Sensor) วัดความความเร็วรอบ ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง ใช้หลักการกำเนิดสัญญาณ Pulse [...]