0

CAHO – S.C.R. POWER REGULATOR เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบ SCR

S.C.R. POWER REGULATOR เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบ SCR ที่ใช้ในการควบคุมอูณหภูมิได้ โดยสามารถที่จะรับสัญญาณอินพุทได้หลายแบบ ได้แก่ 4 - 20 mA , 1-5 VDC , 0 -10 VDC , VR adjusment by manual...

page 1 of 2