เทอร์โมสตัท แบบดิจิตอล และการต่อใช้งาน

 In Technical Skill

Digital Thermostat - EDT1411 Seriesก้าวเข้าสู่ปีที่ ของวันรัฐธรรมนูญ ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศ แล้วนะครับ วันนี้เราก็ยังคงมีบทความที่มีสาระ และเข้าใจง่ายไว้นำเสนออีกวันหนึ่ง โดยบทความวันนี้เราจะกล่าวถึงวิธีการต่อใช้งาน เทอร์โมสตัท แบบดิจิตอล Digital Thermostat ของ ENDA รุ่น EDT1411-NTC-230VAC ซึ่งเป็นตัวสินค้าหลักที่ขายดีมากของ ENDA โดบปกติแล้วเราจะนิยมใช้ เทอร์โมสตัท Thermostat ในงานควบคุมความร้อน แต่วันนี้เราจะมาแนะนำสำหรับการใช้ เทอร์โมสตัท Thermostat สำหรับควบคุมความเย็น เนื่องมาจากการควบคุมความร้อนนั้นไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ใช้ขดลวดความร้อน หรือ Heater ก็จบแล้ว แต่สำหรับการใช้ เทอร์โมสตัท Thermostat ในการควบคุมความเย็นนั้น จะมารายละเอียดค่อนข้างมาก เนื่องจากจะต้องมีการ ควบคุม Motor Compressor ด้วย และต้องมีการป้องกันกระแสเกิน การหน่วงเวลา หรือแม้กระทั้งการละลายน้ำแข็ง Deforst Controller แต่ไม่ต้องห่วงครับ เจ้า ENDA รุ่น EDT1411-NTC-230VAC มีฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ มาให้ครบแล้ว แถมยังเพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการเพิ่มตัวมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์ของท่านได้เป็นอย่างดี รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download เพิ่มเติมได้ที่ ENDA – Digital Thermostat, EDT1411-NTC-230VAC

EDT1411-Wiring-Diagram

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search